Ontruimingsplan

Hopelijk hebben we het niet nodig, maar om paniek te voorkomen volgen hier een aantal instructies m.b.t. Wonderland:

Voor de hulpouders:

 • Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de comitéleden (of andere hulpverleners) op.
 • Bij calamiteit rustig en veilig met de kinderen bij uw kraam het gebouw verlaten (evt. hand in hand in een slinger) via de aangegeven route.
  U heeft de verantwoording over deze kinderen, voer deze taak met zorg uit, heb vertrouwen dat een ander hetzelfde doet bij uw kind(eren)!
 • Verzamel met de kinderen op het Valensplein en meldt u bij het comitélid wat daar staat.
  Blijf hier en kalmeer de kinderen tot u andere orders krijgt. Hou de kinderen in de gaten en zorg dat ze op de veilige plaats blijven!
 • Wanneer iedereen op het Valensplein is en u daartoe het sein krijgt, mag u uw eigen kind(eren) gaan zoeken, maar blijf op het Valensplein! De hulpdiensten geven aan wanneer de situatie weer veilig is!

Voor de kinderen:

 • Volg ten alle tijden de aanwijzingen op van hulpouders c.q. comitéleden
 • Blijf bij de hulpouder van de kraam waar je bent en ga rustig met haar/hem mee naar buiten naar de verzamelplaats
 • Wanneer je niet bij een kraam bent, sluit je je aan bij een hulpouder met een groepje kinderen
 • Zie je niemand? Ga dan zelf naar het Valensplein en meld je bij een hulpouder of comitélid
 • Blijf op het Valensplein