KOSTEN VAN DE ACTIVITEITEN

Een groot deel van de kosten die we moeten maken om zoveel activiteiten op touw te kunnen zetten voor de kinderen, kunnen we betalen dankzij de sponsoren, de begunstigers van KVWH (Houthandel Gooskens) en de subsidie van de gemeente.
Dit is helaas niet voldoende. Daarom willen we ook dit jaar weer per activiteit een kleine bijdrage aan de ouders vragen.

De betaling vindt plaats bij de inschrijving, dit jaar op 7 juni op school.