KOSTEN VAN DE ACTIVITEITEN

Een groot deel van de kosten die we moeten maken om zoveel activiteiten op touw te kunnen zetten voor de kinderen, kunnen we betalen dank zij de sponsoren, de begunstigers van KVWH (Houthandel Gooskens) en de subsidie van de gemeente.
Dit is helaas niet voldoende. Daarom willen we ook dit jaar weer per activiteit een kleine bijdrage aan de ouders vragen.

De betaling vindt online plaats bij het bestellen van de tickets.